THÔNG SỐ SẢN PHẨM

2mm + 2ppm với Reflector / 3mm + 2ppm Reflectorless

Độ chính xác của EDM

2 ″

Độ chính xác góc

Hệ điều hành thời gian thực

Hệ điều hành

Sản phẩm liên quan