THÔNG SỐ SẢN PHẨM MÁY TOÀN ĐẠC ĐIỆN TỬ HTS-521L10

Không phản xạ: 1000m 3 + 2 PPM
Chế độ lăng kính: 6000m 2 + 2 PPMPhạm vi và độ chính xác

Phạm vi và độ chính xác


2 ”

Độ chính xác góc


Cảm biến nghiêng: Chất lỏng trục kép 

Cảm biến độ nghiêng

Hệ thống điều hành Thời gian thực
Hệ điều hành


 20.000 điểm đo chi tiết
Bộ nhớ


 -20 ° C ~ 50 ° C