Liên hệ Hi-Target Việt Nam

Tên giao dịch : Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Việt Thanh

Mã số thuế : 2802964852

Địa chỉ : Thôn Bỗng Phồn, xã Vĩnh Hòa, huyện Vĩnh Lộc, tỉnh Thanh Hóa, Việt Nam

Chủ tịch hội đồng quản trị : Ông : Nguyễn Cao Cường