Điều kiện giao dịch chung tại Hi-Target Việt Nam

Điều kiện giao dịch chung là các quy định, điều kiện và thỏa thuận mà hai bên thương lượng và thống nhất để tiến hành giao dịch. Điều kiện này thường được ghi trong hợp đồng hoặc các tài liệu liên quan đến giao dịch, và đảm bảo rằng cả hai bên đều hiểu và đồng ý với các điều khoản của giao dịch.

Một số điều kiện giao dịch chung bao gồm:

  1. Giá: Giá cả của sản phẩm hoặc dịch vụ được thỏa thuận bởi hai bên.
  2. Thời gian giao hàng: Thời điểm và thời gian giao hàng sản phẩm hoặc dịch vụ.
  3. Thanh toán: Phương thức thanh toán được thỏa thuận bởi hai bên, bao gồm thời gian và cách thức thanh toán.
  4. Điều kiện vận chuyển: Điều kiện vận chuyển sản phẩm từ người bán đến người mua.
  5. Bảo hành: Thời gian và điều kiện bảo hành sản phẩm hoặc dịch vụ.
  6. Điều kiện hủy bỏ: Các điều kiện và quy định liên quan đến việc hủy bỏ giao dịch.

Những điều kiện này cùng với các điều khoản khác có thể thay đổi tùy thuộc vào loại hình giao dịch cụ thể và các yêu cầu của hai bên trong giao dịch. Tuy nhiên, điều quan trọng là cả hai bên đồng ý với các điều kiện này và thực hiện giao dịch đúng theo các quy định đã được thỏa thuận.