thông số kỹ thuật

600m với Đường kính bộ thu /
40m Có thể nhìn thấy

Phạm vi làm việc

± 3mm ở 30m (± 1/8 inch ở 100ft)

Mức độ chính xác

30 giờ

Hoạt động

Sản phẩm liên quan