thông số kỹ thuật máy định vị GPS cầm tay Hi-Target Qmini-A10

184
Kênh truyền hình

 Android 8.1
Nền tảng hệ điều hành
 
 5500 mAh
Dung lượng của pi

Giải pháp RTK 2cm
Hiệu suất chính xác

 5 KM
Khoảng cách liên lạc nội bộ
 
 10-12 giờ
Thời gian hoạt động

Sản phẩm liên quan