THÔNG SỐ SẢN PHẨM

72

Kênh truyền hình

Qmini A7: Giải pháp RTK ≤ 0,2 m

Hiệu suất chính xác

5500mAh

Dung lượng của pin

Qmini A5: Giải pháp RTD ≤ 0,5 m

Hiệu suất chính xác

Android 6.0

Nền tảng hệ điều hành

10-12 giờ

Thời gian hoạt động

Sản phẩm liên quan