Hướng dẫn xử lý ảnh 3D từ ảnh chụp bằng máy GNSS RTK Hi-Target vRTK

Hướng dẫn xử lý ảnh 3D từ ảnh chụp bằng máy GNSS RTK Hi-Target vRTK

>> Tham khảo các mẫu máy GNSS RTK Hitarget

Xử lý ảnh 3D từ ảnh chụp bằng máy GNSS RTK Hi-Target vRTK là quá trình quan trọng để tạo ra mô hình 3D chính xác của khu vực được đo đạc. Sau đây là hướng dẫn cơ bản về cách xử lý ảnh 3D từ ảnh chụp bằng máy GNSS RTK Hi-Target vRTK:

 1. Chuẩn bị:
 • Máy GNSS RTK Hi-Target vRTK hoạt động tốt và được cài đặt đúng.
 • Một số lượng ảnh chụp của khu vực cần đo đạc.
 • Phần mềm xử lý ảnh 3D, chẳng hạn như Pix4D hoặc Agisoft Metashape.
 • Một máy tính với đầy đủ tài nguyên để xử lý các tập tin ảnh và tạo mô hình 3D.
 1. Bước 1: Tải ảnh lên phần mềm
 • Tải các tập tin ảnh vào phần mềm xử lý ảnh 3D.
 • Đảm bảo rằng các tập tin ảnh đủ độ phân giải và được lưu trữ trong định dạng hỗ trợ của phần mềm.
 1. Bước 2: Thiết lập các thông số
 • Thiết lập các thông số của phần mềm xử lý ảnh 3D như độ phân giải ảnh, độ chính xác của máy RTK và các thông số khác để tạo mô hình 3D chính xác.
 1. Bước 3: Xử lý ảnh
 • Tiến hành xử lý ảnh bằng phần mềm để tạo ra các điểm địa lý và bề mặt 3D.
 • Thực hiện việc ghép nối và thăng bằng ảnh, xử lý nhiễu và sửa các lỗi trong ảnh.
 1. Bước 4: Tạo mô hình 3D
 • Tạo mô hình 3D từ dữ liệu ảnh đã xử lý, sử dụng các công cụ của phần mềm xử lý ảnh 3D.
 • Thực hiện điều chỉnh và tinh chỉnh mô hình 3D để đạt được độ chính xác và độ chi tiết tốt nhất.
 1. Bước 5: Xuất dữ liệu
 • Xuất dữ liệu mô hình 3D và các bản đồ, tệp dữ liệu và các định dạng khác để sử dụng cho các mục đích khác nhau, chẳng hạn như việc tạo ra bản đồ, phân tích khu vực

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Call Now ButtonGọi ngay: 0972.819.598